Is Power Plate of Elektrostimulatie (EMS) en Ultrasound toegestaan in combinatie met het koperspiraaltje?

Is Power Plate of Elektrostimulatie (EMS) en Ultrasound toegestaan in combinatie met het koperspiraaltje?

Ja, het gebruik van Power Plate is toegestaan vanaf de tweede maand na plaatsing van het spiraaltje. Het spiraaltje heeft zich dan goed vastgezet in de baarmoeder.

Elektrostimulatie en ultrageluidtherapie is geen bezwaar. Gezien de geringe temperatuurverhoging (1-2 graden) in de dieperliggende weefsels en de uitstekende warmtegeleiding van koper, is het onwaarschijnlijk dat nadelige gevolgen ontstaan bij vrouwen met een koperhoudend spiraal.