Publicaties in Formularia

Publicaties in Formularia

NHG Formularium
Screenen soa tijdens plaatsing spiraaltje
De Positie van de Koperspiraal in de Uterus
Multi-Safe in Farmacotherapeutisch Kompas
De werking van de Koperspiraal