Mag Multi-Safe gebruikt worden bij een koperallergie?

Mag Multi-Safe gebruikt worden bij een koperallergie?

Een Multi-Safe koperspiraal is niet geschikt voor vrouwen met koperallergie. Koperallergie komt echter sporadisch voor.

Heb je het vermoeden dat na plaatsing van de Multi-Safe zich een allergische (huid)reactie voordoet, neem dan contact op met de huisarts. Indien het koperspiraaltje hiervan de oorzaak is dan verdwijnen de klachten na verwijdering van het spiraaltje.

Koperallergie komt zelden voor. In de literatuur is er ook weinig over te vinden.
Twee uitgebreide en betrouwbare artikelen over koper zijn:
http://nutritionalbalancing.org/center/htma/science/articles/copper-toxicity.php#p-02 
http://www.livestrong.com/article/276340-copper-allergies/ 

De allergische symptomen die daarin worden genoemd zijn: jeuk en roodheid over het hele lichaam, diarree, misselijkheid, spierpijn, vermoeidheid en haarverlies.

Een verband tussen deze reacties en een koperspiraaltje kan eigenlijk alleen proefondervindelijk aannemelijk worden gemaakt. De klachten moeten binnen 6 tot 8 weken begonnen zijn na het inbrengen van een koperspiraaltje en weer verdwijnen na verwijdering van het spiraaltje. Terugkeer van de verschijnselen na het opnieuw inbrengen van een spiraaltje kan worden gezien als ‘bewijs’.